top of page

ИЦ Сколково., Апартамент  143кв.м

ИЦ Сколково

Квартал 5 района D2

Заказчик: ОДАС Сколково

Цели: разработка дизайн проекта апартамена

Разработка: 2015 - 2016

При участии: А+А, VSA..

3_GL03_0002_холодный
3_GL03_0003
3_GL03_0000_холодный
3_GL03_0001
0v0021 холодный
3_GL03_0010_холодный
20009 холодный
50008_1
50009_1
sanuzel_440020_1
50010_1
bottom of page